antar bestemmelse etterfølgende alkoholnytelse vil