skrevet skjæringspunktet mellom romantikk realisme