underviser utviklingspsykologi ved Universitetet Agder