e-post, hypertekst, tekstbehandling, videokonferanser