tilbringer sine oppsummeringer hovedsakelig biblioteket