protozoer dreper giardia, vanlig protozo-infeksjon